Phòng Khách 5

 Bàn Trà Khảm Trai Prisma Hexagon  Bàn Trà Khảm Trai Prisma Hexagon
5,700,000₫
 Ghế Đơn Nỉ The Corner  Ghế Đơn Nỉ The Corner
7,000,000₫
 Ghế Mây Rattan Sofa 2  Ghế Mây Rattan Sofa 2
14,500,000₫